Korsord 72 av Lars Kumlin    Till facit    Retur

Vågrätt Lodrätt
1	Plats för satta typer. (4)
4	Napoleon och Gustav Adolf. (8)
8	Klär balettdansösen. (4)
9	Får man inte glömma att komma. (4)
10	Ironi. (5)
11	En kommer från Turkiet. (4)
13	Betydelsefull. (6)
15	Lättare vapen. (6)
17	Motgift  (4)
18	Lag utomlands, men ibland även 
	här hemma. (4)
20	Ett … jag, som aldrig dör, 
	domen om den som dog. (Havamal) (3)
21	Utbildningsreform, ville 
	vissa sätta P för. (4)
23	Kan man göra, när man tar sig 
	vatten över huvudet. (4)
25	En tjock en i familjen Addams 
	tjocka släkt. (6)
26	Har man kanske somrig skjorta. (6)
28	Periodiskt flöde. (4)
29	Har fått ge namn åt viss 
	typ av lustifikation. (5)
30	Förde Nansen norrut. (4)
31	Kommer efter jul. Inleds 
	säkerligen innan. (4)
32	Turbekulös. (8)
33	Kan vara hyrt. (4)
 

 


1	Ytterst ljus. (7)
2	Hörs med stön. (5)
3	Äldre krigsmateriel. (3)
4	Betydelsefull donator. (10)
5	Yrkesman, besjungen 
	av Taube. (6)
6	Kan man kräva av järnhandlaren 
	att dyckerten är. (7)
7	Kräver en viss form av tur . (5)
12	Är väl miljön såväl i Bohuslän 
	som i Kalifornien . (10)
14	Har det skedda. (5)
16	Om en saknas blir det 
	stavfel. (5)
19	Ärkebiskop som grundade 
	Köpenhamn. (7)
22	Serveras väl ej på guldkrogen? (7)
24	Sjukdom på äldre dar; kan 
	försvåra korsordslösning. (6)
25	Knipa. (5)
27	Ingår i Strängnäs stift. (5)
30	Yngre hovdjur. (3)