Korsord 12 av Lars Kumlin    Till facit    Retur

Vågrätt Lodrätt
1	Bryts av måndag. (9)
6	Spelljud. (3)
8	Här kan man lägga på 
	en rem. (7)
9	Mest vatten. (5)
10	Infamt. (5)
12	Är väl sällan myggans 
	sista strid. (7)
14	Kan kräva motvikt. (4)
16	Så ser många på saken i 
	ekonomiska sammanhang. (6)
18	Kan få rivningsmotståndaren 
	att andas ut. (6)
21	Vill man ej andas in. (4)
23	Var inte löftet från Orsa. (7)
25	Var föremål för hård kamp 
	i centrala Stockholm. (5)
28	En i kvartett. (5)
29	Kan ömma om du vänder 
	andra kinden till. (7)
30	Herre i november. (3)
31	Klockan i datorn. (9)

 

1	Ungefär en kvart. (5)
2	Ungefär. (5)
3	Inneslutits. (7)
4	Hör ihop med såväl påsk 
	som pingst. (6)
5	Slogs innan läggdags. (5)
6	Rensade, används i jordbruk 
	och ordbruk. (7)
7	Katetrar. (7)
11	En att ta på maten t ex. (3)
13	En man inte vill möta ihop 
	med man. (4)
15	Kunde inte grekerna skiva. (4)
16	Telegrafisk bekräftelse 
	från Åbo. (7)
17	Nia. (7)
19	Är brottslig handling. (7)
20	Hjälper till att hålla kursen. (3)
22	Kallade Boll Kalle. (6)
24	Het härd. (5)
26	Bjöd på frukost i det gröna. (5)
27	Som en boll kommer jag 
	tillbaks till dig. (5)